Lembah Jordan (Aghwar) Menziarahi makam-makam para sahabat Rasulullah saw dan ketua-ketua muslimin samaada yang syahid didalam peperangan atau yang menjadi mangsa wabak penyakit Taun Amwas yang menyerang pada tahun ke 18 selepas Hijrah. Antaranya Abu Ubaidah Al Jarrah, Muaz b Jabal, Shurahbil b Hasanah, Amir b Abi Waqas dan Dhirar Al Azwar. Saidina Abu Ubaidah